• Zwroty i reklamacje

REKLAMACJE

1. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego z tytułu wad fizycznych bądź prawnych Towaru.

2. Towary oferowane w sklepie internetowym Hello Sun są objęte gwarancją producenta. Podstawą do reklamacji jest dowód zakupu towaru.

3.  W przypadku reklamacji należy kontaktować się ze sklepem internetowym Hello Sun pod adresem kontakt@hellosun.pl

4. Kupujący jest obowiązany w obecności kuriera sprawdzić zawartość paczki pod kątem uszkodzeń w trakcie transportu. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania i Towaru, lub jego braku należy sporządzić protokół uszkodzenia w obecności kuriera.

5. W przypadku reklamacji Kupujący odsyła paczkę na adres

Hello Sun Dorota Wiszniewska,

ul. Srebrzyńska 97/22

94-203 Łódź

6. Reklamowany towar musi być w oryginalnym opakowaniu producenta i nie może nosić śladów użytkowania.

7. Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem.

8. Koszt wysyłki związany z procedurą zwrotu lub reklamacji ponosi Klient.

9. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

10. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).


ZWROTY / ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient będący konsumentem w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, na zasadach opisanych poniżej.

2. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów wynosi 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towarów.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną), przesłanego na adres kontakt@hellosun.pl lub na adres Hello Sun Dorota Wiszniewska, ul. Srebrzyńska 97/22, 94-203 Łódź. Oświadczenie można również załączyć do paczki ze zwracanym Produktem.

4. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

5. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący zobowiązany jest przesłać rzecz na adres Sklepu Internetowego Hello Sun niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował sklep o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.

6. Zwracany towar należy dostarczyć na adres:

Hello Sun Dorota Wiszniewska

ul. Srebrzyńska 97/22

94-203 Łódź

7. Zwrot pieniędzy na konto bankowe wskazane przez Kupującego następuje w ciągu 10 dni roboczych od daty otrzymania towaru przez sklep internetowy Hello Sun.

8. Zwracany towar nie może posiadać oznak użytkowania, zapachu (perfum, papierosów, jedzenia), być brudny itp.

9. Zwracany towar musi być wysłany w oryginalnym opakowaniu producenta i posiadać dowód sprzedaży – paragon fiskalny.

10. Zwrot płatności Klienta zostanie dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klienci nie poniosą opłat w związku z tym zwrotem.

11. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Klient.

12. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym