• Regulamin

INFORMACJE OGÓLNE

1. Sklep internetowy Hello Sun, działający pod adresem http://www.hellosun.pl i http://slonecznysklep.pl prowadzony jest przez firmę Hello Sun Dorota Wiszniewska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 7272689806, REGON 367764888, posiadającą adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Srebrzyńska 97/22 94-203 Łódź.
Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:
- pod numerem telefonu: + (48) 501 629 234
- korzystając z adresu poczty elektronicznej: kontakt@hellosun.pl

2. Sklep internetowy Hello Sun działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez sklep internetowy Hello Sun, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów sprzedaży produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Sklepu Internetowego Hello Sun zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

6. Sklep internetowy Hello Sun prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

7. Wszystkie towary dostępne w sklepie internetowym Hello Sun są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w jego opisie.

2. W przypadku niedostępności części lub wszystkich Towarów składających się na Zamówienie, Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji (anulowanie Zamówienia, zrealizowanie bez brakujących Produktów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego Produktu na miejsce brakującego).

3. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie internetowym Hello Sun są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

4. Cena towaru umieszczona na stronie internetowej Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

5. Sklep umożliwia składanie zamówień na Towary w następujący sposób:

a) na stronie Sklepu (on-line), korzystając z procedury składania zamówienia,

b) telefonicznie, poprzez kontakt pod nr telefonu: +48 501 629 234,

c) pocztą elektroniczną, przesyłając zamówienie zawierające wskazanie wybranych Towarów na adres e-mail: kontakt@hellosun.pl

6. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia składane telefonicznie oraz pocztą elektroniczną przyjmowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00. Wysyłka następuje w ciągu 1-5 dni roboczych po opłaceniu zamówienia.

7. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki lub wygenerowania paragonu fiskalnego.

8. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

9. Sklep nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu przez Kupującego, ponowna wysyłka towaru odbywa się na koszt Kupującego.

10. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów w Sklepie, w szczególności w zakresie ich ilości, kolorystyki, rozmiarów, a następnie przejść do „Koszyka” i kontynuować procedurę składania zamówienia poprzez wybór odpowiednich opcji.

11. Do momentu zatwierdzenia wyboru Towarów przyciskiem „Zamów i Zapłać” Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamów i zapłać” jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny Towarów oraz kosztów ich dostawy, o czym Klient zostaje poinformowany bezpośrednio przed zatwierdzeniem zamówienia.

12. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia zgodnie z pkt 6 powyżej stanowi ofertę Klienta złożoną firmie Hello Sun Dorota Wiszniewska co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią zamówienia, niniejszym oraz Regulaminem.

13. W momencie złożenia zamówienia zgodnie z pkt 6 powyżej Klient otrzyma na podany adres e-mail wiadomość zawierająca informacje dotyczące złożonego zamówienia, ilości zamówionych Towarów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta, Sklepu a także informacje o procedurze składania reklamacji co do Towarów oraz o uprawnieniu Klienta do odstąpienia od umowy sprzedaży. Wskazana wyżej wiadomość stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu Klienta.

14. W przypadku wyboru przez Klienta innej formy płatności niż płatność „za pobraniem”, sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy:
a) dane teleadresowe Kupującego są na tyle nieprecyzyjne, że uniemożliwiają dostawę towaru,
b) transakcja nie została zautoryzowana w systemie płatności elektronicznych lub
c) płatność za zamówienie nie została uiszczona w czasie 5 dni roboczych od złożenia zamówienia.


SPOSOBY PŁATNOŚCI  

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

a) Płatność przy odbiorze za pobraniem - zapłata kurierowi przy odbiorze towaru

b) Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer 49 1140 2004 0000 3302 7696 6053 (mBank) Hello Sun Dorota Wiszniewska, Srebrzyńska 97/22, 94-203 Łódź. W tytule przelewu należy wpisać "Zamówienie nr........"

c) Szybkie płatności online i karty płatnicze

* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

1. Koszty dostawy Towaru są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Towaru.

2. Czas realizacji zamówienia od momentu pozytywnej autoryzacji płatności kartą następuję w ciągu 1-5 dni roboczych. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności wybranego towaru.

3. Zakupione w Sklepie Internetowym Towary są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej DPD lub firmy InPost, w zależności od preferencji Klienta.

4. Klientowi który złożył Zamówienie na kwotę powyżej 300 zł przysługuje darmowa wysyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. Darmowa wysyłka nie dotyczy przesyłek zagranicznych i przesyłek pobraniowych.

5. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.


REKLAMACJE

1. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego z tytułu wad fizycznych bądź prawnych Towaru.

2. Towary oferowane w sklepie internetowym Hello Sun są objęte gwarancją producenta. Podstawą do reklamacji jest dowód zakupu towaru.

3.  W przypadku reklamacji należy kontaktować się ze sklepem internetowym Hello Sun pod adresem kontakt@hellosun.pl

4. Kupujący jest obowiązany w obecności kuriera sprawdzić zawartość paczki pod kątem uszkodzeń w trakcie transportu. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania i Towaru, lub jego braku należy sporządzić protokół uszkodzenia w obecności kuriera.

5. W przypadku reklamacji Kupujący odsyła paczkę na adres Hello Sun Dorota Wiszniewska, ul. Srebrzyńska 97/22, 94-203 Łódź.

6. Reklamowany towar musi być w oryginalnym opakowaniu producenta i nie może nosić śladów użytkowania.

7. Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem.

8. Koszt wysyłki związany z procedurą zwrotu lub reklamacji ponosi Klient.

9. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

10. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).


ZWROTY / ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient będący konsumentem w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, na zasadach opisanych poniżej.

2. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów wynosi 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towarów.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną), przesłanego na adres kontakt@hellosun.pl lub na adres Hello Sun Dorota Wiszniewska, ul. Srebrzyńska 97/22, 94-203 Łódź. Oświadczenie można również załączyć do paczki ze zwracanym Produktem.

4. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

5. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący zobowiązany jest przesłać rzecz na adres Sklepu Internetowego Hello Sun niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował sklep o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.

6. Zwracany Produkt należy dostarczyć na adres:

Hello Sun Dorota Wiszniewska
ul. Srebrzyńska 97/22
94-203 Łódź

7. Zwrot pieniędzy na konto bankowe wskazane przez Kupującego następuje w ciągu 10 dni roboczych od daty otrzymania towaru przez sklep internetowy Hello Sun.

8. Zwracany towar nie może posiadać oznak użytkowania, zapachu (perfum, papierosów, jedzenia), być brudny itp.

9. Zwracany towar musi być wysłany w oryginalnym opakowaniu producenta i posiadać dowód sprzedaży – paragon fiskalny.

10. Zwrot płatności Klienta zostanie dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klienci nie poniosą opłat w związku z tym zwrotem.

11. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Klient.

12. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.


POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest firma Hello Sun Dorota Wiszniewska.

2. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

a) w związku z koniecznością realizacji umowy sprzedaży na podstawie zamówienia złożonego w Sklepie przez Klienta,
b) w związku rejestracją konta Klienta w Sklepie,
c) w związku z obsługą reklamacji i zwrotów wynikających z zawartej umowy sprzedaży,
d) dla potrzeb technicznych i statystycznych Sklepu,
e) dla potrzeb marketingowych, po wcześniejszej zgodzie Klienta,
f) w celu wysyłania Newslettera, w tym informacji handlowych, po wcześniejszej zgodzie Klienta,
g) mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta,
h) mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za obsługę transakcji i płatności sprzedaży towarów.

3. Administrator danych przechowuje i przetwarza następujące dane Klientów:

a) imię i nazwisko,
b) adres e-mail,
c) nr telefonu,
d) adres korespondencyjny (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj),

4. Firma Hello Sun Dorota Wiszniewska zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.

5. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.


ZAPISY KOŃCOWE

1. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez Sklep. Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym zamówieniu. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

2. Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub przepisów innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.

4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.

5. Firma Hello Sun Dorota Wiszniewska zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu.

6. Wszelkie zamieszczone w sklepie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli i zostały umieszczone w celach informacyjnych.

 

http://hellosun.pl/upload/slonecznysklep/images//Baner-1-.png